Projekty

 

 

 

 

Firma ATECH s.c. Andrzej Burda, Joachim Dydzik zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w ATECH s.c. Andrzej Burda, Joachim Dydzik w Opolu". 

Celem projektu była modernizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2B oraz B2E. 

Wartość projektu: 1 362 225,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 775 250,00 zł

Flota GPS dla telefonów

Logowanie do systemu GPS