Monitoring pracy pojazdów i maszyn

System monitorowania parametrów pracy maszyn oparty na technologii GPS/GPRS to nowoczesne narzędzie do zarządzania i kontroli pracy parku maszynowego.

Zasadnicze funkcje systemu:

  • podgląd bieżącej lokalizacji pojazdu lub maszyny,

  • dokładny pomiar ilości paliwa w zbiorniku maszyny dzięki zastosowaniu sondy pomiarowej,

  • wykaz tankowań i zlań paliwa,

  • zestawienie zużycia paliwa liczone wg. godzin pracy silnika maszyny lub przebiegu pojazdu,

  • pomiar czasu pracy silnika maszyny, 

  • pomiar drogi przebytej przez maszynę lub pojazd oraz wskazanie osiąganych prędkości chwilowych,

  • rejestracja zdarzeń alarmowych i sabotażowych,

  • identyfikacja operatora,

  • kontrola temperatur płynu chłodzącego oraz oleju,

  • aplikacja umożliwiająca w prosty i czytelny sposób uzyskanie informacji o parametrach pracy monitorowanych pojazdów i maszyn.

Flota GPS dla telefonów

Logowanie do systemu GPS